Đồng ý triển khai Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên...

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã đồng ý xét duyệt Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên...
tt263

Một số hình ảnh tại hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Quy...

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã kết thúc tốt đẹp....
tt235

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm...

Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Tư liệu và Thông...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KỸ THUẬT NĂM 2010 ...

I/ Lập đề án, dự án, đề tài mới      Mở mới 9 đề án, trong đó có 8 nhiệm vụ đã được...
tt225

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2010, HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC...

  Ngày 20 tháng 01 năm 2011 vừa qua, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã tổ chức...