Home KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo thủy địa hóa của dự án IGPVN

Ngày 07/09/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội thảo thủy địa hóa của...

Cuộc đua tìm nước trên mặt trăng

Nhiều quốc gia, công ty tư nhân đang chạy đua trong nỗ lực nghiên cứu Mặt Trăng sau khi dấu hiệu có nước trên...

Biến nước ô nhiễm thành sản phẩm hữu ích

Các nhà khoa học phía Nam đã nghiên cứu thành công các quy trình biến các nguồn nước thải, nước ô nhiễm thành các...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...
IMG_4065_Copy

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử...

  Ngày 22/08/2017, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện đề tài...
DL49

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP...

  Lưu vực sông Srê Pốk là một trong 10 hệ thống lưu vực sông lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước...