Nêu những quan điểm chính xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông...

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên 6 quan điểm...

Lập nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030,...

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch tổng...

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Công tác...

Trong giai đoạn Lập Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-Thái Bình, một số tài liệu đã được thu thập...
26dth

Sự cần thiết hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên...

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển dân số cùng với việc gia tăng các nhu cầu sử dụng nước phục vụ các...
image001_copy

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng: Vạn sự khởi...

  LTS. Quy hoạch tài nguyên nước là 1 trong 2 nhánh nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước...
IMG_5612

Hội thảo kết quả thực hiện dự án “Biên hội – thành lập bản...

  Ngày 24/10/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội thảo kết quả thực hiện dự án “Biên hội - thành lập bản đồ...