Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất đa mục tiêu...

Đặt vấn đề Vùng nghiên cứu đề cấp trong bài viết này là khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội và...

Quảng Bình quản lý hiệu quả tài nguyên nước dưới đất: Vì mục tiêu...

Quảng Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên nước dưới đất dồi dào, phong phú. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng nguồn tài...

Kiểm tra thực địa thi công vùng Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn...

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức kiểm tra...

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giải cơn...

Đảo Bạch Long Vỹ có hơn 1.000 người sinh sống cùng hàng trăm ngư dân vào tránh trú bão nhưng gần như không có...

Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước trong kỷ nguyên số

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3) và chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập, ngày 2/3, tại Hà Nội, Trung tâm Quy...

Hiện trạng điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông...

Sông Cả là sông chính của hệ thống sông Lam, một trong 9 hệ thống sông lớn nhất của nước ta. Sông bắt nguồn...

Khảo sát thực tế để triển khai kế hoạch cải tạo giếng và xây...

Từ ngày 10-12/2, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vừa kiểm tra tình hình công tác thực nghiệm...

Một số vấn đề cần giải quyết của tài liệu về tài nguyên nước...

Lưu vực sông (LVS) Cả nằm trên lãnh thổ 2 nước Lào và Việt Nam với diện tích 17.900km2. Lưu vực sông Cả là...

Đặc điểm tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ

Lưu vực sông Ba Chẽ phần nằm trong vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ có diện tích 850 km². Sông Ba...

Trình bày đặc điểm phân bố nước dưới đất vùng Tiên Yên, tỉnh Quảng...

Trả lời: Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là một vùng thuộc vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, diện tích khoảng 616...