Đặc điểm tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ

Lưu vực sông Ba Chẽ phần nằm trong vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ có diện tích 850 km². Sông Ba...

Trình bày đặc điểm phân bố nước dưới đất vùng Tiên Yên, tỉnh Quảng...

Trả lời: Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là một vùng thuộc vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ, diện tích khoảng 616...

Kết quả thực hiện Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ...

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai...

Nguyên nhân gây suy giảm trữ lượng nước dưới đất ở nước ta

Trả lời: Sự suy giảm trữ lượng nước dưới đất được thể hiện thông qua sự hạ thấp mực nước, sự cạn kiệt các nguồn...

Kết quả ứng dụng GIS xây dựng sơ đồ tiềm năng nước ngầm hay...

Nước ngầm chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt của thế giới. Còn 70% khác bị kẹt lại trong các tảng băng và tuyết, sông...

Hiện trạng chất lượng nước mặt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh, thành phố là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và...

Thiết kế các hạng mục công trình thiết yếu khu vực Duyên hải Nam...

Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ" là một trong...

Đánh giá tác động của dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc...

Dự án "Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ" được Bộ...

Tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Hồng...

Nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Hồng – Thái Bình đang được khai thác quy...

Các nhánh sông lớn trên hệ thống sông Cả có những đặc điểm gì?

Những đặc điểm của các nhánh lớn trên hệ thống sông Cả : Sông Nậm Mô: Dòng chính sông Nậm Mô bắt nguồn từ dãy...