Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội

Điện thoại:  024.36740498 / 024.36740668 / 024.36740499

Email:  ttqhdttnn@monre.gov.vn