Home Tin tức Trung tâm Hoạt động của đơn vị

Hoạt động của đơn vị

Lễ công bố Quyết định hợp nhất Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước...

Sáng ngày 05/01/2023, tại trụ sở Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Quyết định hợp nhất 2 trung tâm là Trung tâm...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm...

Chiều ngày 03/01/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công...

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước lần thứ VI nhiệm kỳ...

Sáng ngày 26/08/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 07/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 06/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 06/01/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tập trung...

Trong những ngày qua thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 02/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm...

Chiều ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm...

Sáng ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...