Dự án “ Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”: Góp phần phát triển KT-XH các hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển

tt652Việt Nam có bờ biển dài và hệ thống đảo và quần đảo phong phú với hơn 3000 đảo lớn, nhỏ, tổng diện tích nổi khoảng 1.700 km2, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Hầu hết các đảo đều thiếu nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt của dân cư. Việc điều tra tài nguyên nước (TNN) mới tiến hành sơ bộ ở 22 đảo và quần đảo, quy hoạch TNN chỉ có ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

 Phát triển các hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển là việc làm cấp bách (theo Nghị quyết số 9-CT/TW/2007 về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020; NQ 27/2007/NQ/CP về Chương trình hành động của Chính phủ; Quyết định 568/QĐ/TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020).
Tại Hội đồng thẩm định dự án do Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN (QH&ĐTTNN) vừa tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã khẳng định: Việc thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết  tài nguyên nước (TNN) phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” là rất cấp thiết và nhất trí triển khai dự án nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh-kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam. Thứ trưởng chỉ đạo: Trung tâm cần dựa vào tiêu chí để lựa chọn các đảo, quần đảo cần điều tra, đánh giá TNN cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ông Phạm Quý Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN, cơ quan chủ trì dự án cho biết: Liên đoàn QH& ĐTTNN Miền Bắc, miền Trung và miền Nam là các đơn vị thực hiện dự án. Nhiệm vụ của dự án là thu thập, tổng hợp tài liệu TNN; điều tra , khảo sát, đo đạc, thi công thực địa về TNN; kết cấu giếng khoan khai thác và một số công trình khai dẫn nước; tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu về TNN. Các đảo và quần đảo được lựa chọn điều tra, đánh giá phải đảm bảo các tiêu chí: Có tên trong Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020, có tên trong danh mục Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo đông dân cư; không trùng lắp các dự án đã và đang triển khai; các đảo có khả năng có nước. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm (từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013) với tổng dự toán 32.515.360.777 đồng.
 Dự án hoàn thành sẽ đánh giá được số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng trên các đảo.

 

(Theo Monre.gov.vn)