Sự cần thiết lập Dự án Biên hội-thành lập bản đồ TNN dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc

Thứ trưởng Bộ TN&TN Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai vừa họp Hội đồng dự án Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước (TNN) dưới đất do Trung tâm Quy hoạch & Điều tra TNN chủ trì thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý tổng hợp TNN cho các tỉnh, thành trong cả nước. 

Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư cho công tác điều tra, nghiên cứu lập bản đồ địa chất  địa chất, bản đồ địa chất thủy văn (ĐCTV), trong đó đã hoàn thiện bản đồ địa chất tỉ lệ 1/200.000, bản đồ ĐCTV 1/50.000… Tuy nhiên, so với nhu cầu hiện tại, các công trình này chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý tổng hợp TNN, nhất là các thông tin cho công tác quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ TNN dưới đất cũng như trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác theo địa giới hành chính. Theo Trung tâm QH & ĐTTNN, dự án Biên hội – thành lập bản đồ TNN dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh, thành trên toàn quốc sẽ giải quyết những bất cập này. Đây là cơ sở thông tin dữ liệu cần thiết về TNN dưới đất phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH và công tác quản lý TNN và TNN dưới đất, là căn cứ để lập quy hoạch phát triển kinh tế các vùng. Để thực hiện dự án, nhiệm vụ của tập thể tác giả là thu thập các bản đồ Địa chất & Khoáng sản tỉ lệ 1/200.000, bản đồ ĐCTV, các tài liệu, báo cáo điều tra đánh giá TNN đã có, kết hợp với điều tra, khảo sát ở các vùng trắng về tài liệu… Từ đó, phân tích, chỉnh lý các tài liệu, biên tập và số hóa bản đồ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định sự cần thiết của dự án và ủng hộ việc lập đề cương chi tiết. Để đề án có chất lượng và tính khả thi cao, các tác giả cần nêu rõ mục tiêu và những thông tin của Bộ bản đồ này, xác định sự khác nhau giữa bản đồ TNN với bản đồ  ĐCTV, chú trọng tới phần biên hội thành lập bản đồ với sự phối hợp giữa chất xám và công cụ bản đồ; tổ chức hội thảo làm rõ nội dung, ma két của bản đồ, các công nghệ cần thực hiện.

tt446
Toàn cảnh cuộc họp
(Theo Monre.gov.vn)