Một số hình ảnh tại Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Phần 2)

Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị (Phần 2)

tt803

Đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt804

Đồng chí Kiều Văn Thế – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt805

Đồng chí Vũ Văn Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Chất lượng nước phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt806

Đồng chí Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt799

Đồng chí Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ TNMT thay mặt Lãnh đạo Bộ đọc quyết định bộ nhiệm đồng chí Tống Ngọc Thanh làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc

tt807

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao quyết định bổ nhiệm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc cho đồng chí Tống Ngọc Thanh

tt812

Đồng Chí Trương Văn Đạt – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ TNMT đọc quyết định khen thưởng những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực TNMT

tt808

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ trao cờ và hoa cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung

tt809

tt810

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

tt811

Toàn cảnh Hội nghị

 


(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)