Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

tt815

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 05 tháng 08 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ TN&MT, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; Đại diện các Vụ tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ thi đua khen thưởng, Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện văn phòng thường trực sông Mêkông Việt Nam và lãnh đạo các các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) miền Bắc, miền Trung, miền Nam cùng lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc cũng như các phòng, ban thuộc TT QH&ĐT TNN cùng toàn thể cán bộ – công nhân viên trực thuộc khối cơ quan Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Thái Lai chủ trì hội nghị

tt814

 

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2011, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ – đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách, Trung tâm đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc được Bộ tin tưởng giao phó theo đúng kế hoạch dự kiến. Năm 2011, Trung tâm được giao (cả nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới) là 41 nhiệm vụ, trong đó có 22 nhiệm vụ điều tra và quy hoạch, 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA và 09 nhiệm vụ XDCB. Với sự cố gẵng nỗ lực và quyết tâm của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ – công nhân viên trong toàn Trung tâm, Trung tâm đã và đang hoàn thành các dự án theo yêu cầu và tiến độ của Bộ đề ra trong năm 2011.

Trong 6 tháng cuối năm 2011, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường nâng cao cơ sở vật chất của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc. Trung tâm cũng tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2011 có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chuyển tiếp, đề xuất các nhiệm vụ mở mới xây dựng các kế hoạch năm 2012 để trình Bộ; Hoàn chỉnh việc xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020; Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ – công nhân viên Trung tâm.

tt820

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã thay mặt lãnh đạo Bộ đọc quyết định bổ nhiệm đồng chí Tống Ngọc Thanh làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Tống Ngọc Thanh trên cương vị lãnh đạo mới. Thứ trưởng cũng thay mặt Chính phủ và Bộ tặng bằng khen và cờ thi đua cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

tt816

Đồng chí Nguyễn Thái Lai trao quyết định bổ nhiệm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc cho đồng chí Tống Ngọc Thanh

tt817

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng chụp ảnh lưu niệm với Đồng chí Nguyễn Lưu – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung


tt818

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN

tt819

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm trong việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được Chính Phủ và Bộ tin tưởng giao phó. Thứ trưởng tin tưởng, với sự quyết tâm và đoàn kết của toàn thể Lãnh đạo và cán bộ – công nhân viên Trung tâm, Trung tâm sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển, xứng đáng là một đơn vị đầu ngành của Bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trước những khó khăn và vướng mắc mà Trung tâm đang gặp phải, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các Vụ trực thuộc Bộ cùng với Trung tâm tìm cách khắc phục và tháo gỡ. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm tăng cường hợp tác trên cơ cở cùng phát triển, phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị khác trực thuộc Bộ.(Thanh Sơn – Trung tâm Tư lệu và Thông tin TNN)