Một số hình ảnh tại Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Phần 1)

Hội nghị “ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị (Phần 1)

tt793

 

PGS.TS Phạm Quý Nhân – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN đọc báo cáo sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

tt794

 

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

tt795

Đồng chí Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

tt796

Đồng chí Dương Văn Khánh – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt797

Đồng chí Nguyễn Chí Công – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt798

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Vụ trưởng Vụ tài chính – Bộ TNMT phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt813

 

Ông Lê Đức Chung – Chánh Văn phòng – VP Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt800

Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt801

Đồng chí Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

tt802

Đồng chí Nguyễn Lưu – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

 

Tiếp theo =>