Lễ kỷ niệm Ngày nước Thế giới năm 2021 với chủ đề “Giá trị của nước” sẽ được tổ chức trực tuyến

Vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, Lễ kỷ niệm Ngày Nước Thế giới sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chương trình này dự kiến sẽ bắt đầu vào 13h và kết thúc và 14h30 ngày 22/3/2021.

Theo đó, vào Ngày Nước Thế giới 22/3 năm nay, Liên hợp Quốc sẽ chính thức công bố Báo cáo thát triển nguồn nước với cùng chủ đề, nội dung của Ngày Nước Thế giới năm 2021. Trong đó, tập trung vào việc đưa ra các chiến dịch, khuyến khích về chính sách cho các nhà hoạch định về nước trên toàn thế giới.

Dự thảo chương trình nghị sự trực tuyến sẽ được chủ trì bởi Bà Sasha Koo-Oshima, Phó Giám đốc, Bộ phận Đất và Nước, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO); Ông QU Dongyu, Tổng Giám đốc FAO sẽ phát biểu chào mừng; Ông Gilbert F. Houngbo, Chủ tịch UN-Water và Chủ tịch IFAD sẽ phát biểu khai mạc. Cùng với những khách mời đặc biệt từ Senegal, Ý, Tajikistan, Hà Lan, Colombia, Tây Ban Nha, Tanzania, Thụy Điển .. cũng như nhiều đại diện của các tổ chức chính phủ, nhà nghiên cứu và những người tham gia khác trên khắp thế giới.

Ngày Nước thế giới năm 2021 tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu

Ngày Nước thế giới năm 2021 tập trung vào việc tôn vinhgiá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 nhằm nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. Thực tế, giá trị của nước cao hơn nhiều so với giá cả của nó – Nước có giá trị to lớn và phức hợp đối với mỗi hộ gia đình, thực phẩm, văn hóa, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và sự toàn vẹn của môi tường tự nhiên. Nếu bỏ qua bất kỳ giá trị nào trong số này, chúng ta có nguy cơ quản lý sai nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể thay thế này. Nếu không có sự hiểu biết toàn diện về giá trị thực sự, đa chiều của nước, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này vì lợi ích của tất cả mọi người.