Mẫu thiết kế tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới 2023

Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1663/BTNMT-TTTT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên Hợp Quốc phát động ̣ với chủ đề là “Accelerating Change” – “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP, CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2023:

– Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

– Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

– Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người.

– Tiết kiệm nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

– Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.

– Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn.

Mẫu thiết kế poster, băng rôn, áp phích tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Ngày Nước thế giới 2023 “Thúc đẩy sự thay đổi”:

Mẫu thiết kế poster tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Ngày Nước thế giới 2023 “Thúc đẩy sự thay đổi”
Mẫu thiết kế standee tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Ngày Nước thế giới 2023 “Thúc đẩy sự thay đổi”
Mẫu thiết kế băng rôn tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Ngày Nước thế giới 2023 “Thúc đẩy sự thay đổi”