Home Khoa Học Công Nghệ

Khoa Học Công Nghệ

Khảo sát thực tế để triển khai kế hoạch cải tạo giếng và xây...

Từ ngày 10-12/2, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vừa kiểm tra tình hình công tác thực nghiệm...

Kết quả ứng dụng mô hình nước dưới đất Modflow – Seawat để dự...

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc...

Họp với GS. TS Harro Stolpe và đại diện Công ty Ribeka về nghiên...

Sáng ngày 10/05/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Quản lý tài nguyên nước trong một tương lai ít tuyết đến không có...

Các lớp băng tuyết trên núi trên khắp thế giới đang suy giảm và nếu hành tinh tiếp tục ấm lên, các mô hình...

Một cách hiệu quả và nhanh chóng để tìm nguồn nước ngầm ở các...

Nước là một mặt hàng khan hiếm ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, nhưng công nghệ tiết kiệm chi phí mới do...

Carbon hòa tan trong các con sông ở Bắc Cực ảnh hưởng đến thế...

Trong một cặp bài báo được xuất bản gần đây, Michael Rawlins, giáo sư tại khoa khoa học địa chất của Đại học Massachusetts...

Uống nước chưa qua xử lý giúp loại bỏ nhiều vi rút trong nước...

Bằng cách sử dụng kính hiển vi và phân tích tính toán phức tạp, các nhà nghiên cứu của Đại học Texas A&M hiện...