Home Khoa Học Công Nghệ

Khoa Học Công Nghệ

Bắt đầu bổ cập tại công trình thí điểm của Trung Tâm Quy hoạch...

Trong hai tuần qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) đã hoàn tất việc lắp đặt hệ...

Một số kết quả nghiên cứu về các giải pháp mô hình công nghệ...

Dưới tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và sự cần thiết trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước...

Phương pháp xây dựng 01 mô hình công nghệ lưu giữ nước ngọt trong...

Trên bán đảo Cà Mau, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc xây dựng mô...

Cuộc đua tìm nước trên mặt trăng

Nhiều quốc gia, công ty tư nhân đang chạy đua trong nỗ lực nghiên cứu Mặt Trăng sau khi dấu hiệu có nước trên...

Để nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên...

Trả lời: Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung sau: Nội dung 1:...

Kết quả nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài...

Với sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước và đất ngày càng tăng, việc phân bố nguồn nước...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước bền vững

Nhằm hướng tới xây dựng và phát triển ngành nước Việt Nam một cách toàn diện, bền vững, đồng thời có sự tiệm cận...

‘Lời giải’ cho ‘bài toán’ quản lý bền vững tài nguyên nước

Chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)...

Đại Biểu Quốc Hội Dương Bình Phú: Sửa Đổi Luật Tài Nguyên Nước Cần...

Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua và dự...

Đánh thức tiềm năng và vị thế của Vùng Đồng bằng sông Hồng

Để khắc phục được các tồn tại, thách thức trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và thích ứng...