Tại sao phải xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước cho các tỉnh trên cả nước?

Trong điều kiện kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng và không ngừng đã và đang đặt tài nguyên nước của các địa phương trước sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Điều này thật hiển nhiên khi các địa phương trên lưu vực sông gia tăng nhu cầu dùng nước, tăng cường khai thác các loại tài nguyên như tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội; quá trình đô thị hóa nhanh chóng; tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, sụt lở đất cùng với nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn giữa các mục đích sử dụng nước khác nhau, giữa thượng lưu và hạ lưu…

Ngoài ra, công tác điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên nước trong các giai đoạn trước đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực, và kinh phí. Để có thể khai thác hiệu quả nguồn thông tin, dữ liệu quý giá này, cần thiết xây dựng một cơ sở dữ liệu tài nguyên nước thống nhất, đầy đủ trên địa bàn tỉnh. Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước sẽ đáp ứng cho việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên nước một cách nhanh chóng và chính xác góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước khai thác thông tin phục vụ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

– Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên nước của tỉnh đảm bảo lưu trữ một cách hệ thống, đầy đủ, dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật các thông tin về tài nguyên nước và liên quan phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như trên địa bàn.

– Thiết lập giải pháp công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo tương thích với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và phù hợp tối đa với điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; nhằm đảm bảo: lưu trữ, cập nhật, truy xuất dễ dàng, có tính bảo mật cao; chi phí vận hành, bảo trì hợp lý; dễ dàng nâng cấp mở rộng khi cần thiết.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiếp cận thông tin, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên