Home Công trình dự án

Công trình dự án

Đặc điểm tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ

Lưu vực sông Ba Chẽ phần nằm trong vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ có diện tích 850 km². Sông Ba...

Kết quả thực hiện Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ...

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai...

Kết quả ứng dụng mô hình nước dưới đất Modflow – Seawat để dự...

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc...

Kết quả ứng dụng GIS xây dựng sơ đồ tiềm năng nước ngầm hay...

Nước ngầm chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt của thế giới. Còn 70% khác bị kẹt lại trong các tảng băng và tuyết, sông...

Hiện trạng chất lượng nước mặt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh, thành phố là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và...

Thiết kế các hạng mục công trình thiết yếu khu vực Duyên hải Nam...

Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ" là một trong...

Đánh giá tác động của dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc...

Dự án "Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ" được Bộ...

Định hướng khai thác sử dụng tài nguyên nước trên các đảo Trần, đảo...

Việt Nam là một quốc gia biển với trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, đường bờ biển dài 3.260km, có tổng diện tích khoảng...

Phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho các tầng chứa nước...

Bảo vệ tài nguyên nước được xem là một trong những giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững. Vì vậy, trong những...

Khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ có những...

Một số tác động cơ bản của việc khai thác, sử dụng nước dưới đất: - Làm hạ thấp mực nước dưới đất: Việc khai...