Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định: Căn cứ để phân vùng quy hoạch là gì?

Cơ sở để phân vùng quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nam Định được dựa trên các căn cứ sau:

– Đặc điểm tự nhiên, sự phân chia địa hình tương ứng của các dòng sông, các nhánh sông tạo nên các khu vực (tiểu vùng) có tính độc lập tương đối về tiềm năng nguồn nước và các yếu tố tự nhiên liên quan;

– Dựa theo các hệ thống công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước kết hợp với địa giới hành chính và đơn vị quản lý hệ thống công trình KTSD nước;

– Căn cứ theo tính hệ thống của nguồn nước để có được những thuận tiện cho việc quản lý khai thác tài nguyên nước;

– Căn cứ nhu cầu, đặc điểm sử dụng nước và nguồn cấp nước kể cả hướng tiêu thoát nước sau khi sử dụng.

– Áp dụng công cụ kỹ thuật GIS phân chia các tiểu vùng.

Kết quả phân chia tiểu vùng

Dựa vào nguyên tắc phân chia tiểu vùng, toàn bộ tỉnh Nam Định với tổng diện tích được chia thành 3 tiểu vùng.

Phân chia tiểu vùng quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Ký hiệu

Tên tiểu vùng

Diện tích lưu vực (km2) 

Phạm vi

I

Thượng Nam Định

497,12

Bao gồm một phần diện tích thuộc TP. Nam Định, huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên

II

Trung Nam Định

527,70

Bao gồm các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực, một phần diện tích huyện Trực Ninh, TP Nam Định

III

Hạ Nam Định

628,38

Bao gồm một phần diện tích huyện Trực Ninh, huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu

TỔNG CỘNG

1653,21