Quy hoạch khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 : Mục tiêu chính và mục tiêu cụ thể?

Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Hai mặt Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với đường biên giới dài 333.403 km. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Phía nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Theo chiều Bắc- Nam là 80 km, từ 23°07’12” – 22°21’21” vĩ bắc (tính từ xã Trọng Con huyện Thạch An đến xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm). Theo chiều đông- tây là 170 km, từ 105°16’15” – 106°50’25” kinh đông (tính từ xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm đến xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang).

Tỉnh Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6.690,72 km², là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng sát biên có độ cao từ 600- 1.300 m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm.

Trên địa bàn tỉnh có hai dòng sông lớn là sông Gâm ở phía tây và sông Bằng ở vùng trung tâm và phía đông, ngoài ra còn có một số sông ngòi khác như sông Quây Sơnsông Bắc Vọngsông Nho Quếsông Năngsông Neo hay sông Hiến.

DL95

Mục tiêu chung của Dự án là tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng  TNN, phát triển bền vững  TNN, chủ động phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế -xã hộ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế  -xã hội đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, Dự án cũng hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:

– Chia sẻ, phân bổ hài hòa, hợp lý  TNN tỉnh Cao Bằng cho các ngành dùng nước, nhất là nước dùng cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất các mâu thuẫn xung đột trong sử dụng nước của các ngành.

– Đảm bảo nước cho hệ sinh thái và duy trì môi trường dòng sông.

– Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên  NDĐ, phối hợp với khai thác sử dụng TNN mặt để cung cấp ổn định nước cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp.

(Thanh Sơn)