Những hiệu quả của dự án “Tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước” đem lại là gì?

Câu hỏi: Những hiệu quả của dự án “Tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước” đem lại là gì?

Trả lời:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và thực hiện bài toán dự báo, cảnh báo tài nguyên nước ở Việt Nam để phục vụ đời sống người dân. Mặc dù vậy, máy móc trang thiết bị phục vụ cho công tác cảnh báo dự báo vẫn chưa được đầu tư xây dựng vì thiếu nguồn vốn. Các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước hàng tháng, quý, năm đã được thực hiện ở Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia từ năm 2014, tuy nhiên vẫn còn ở mức sơ sài. Phần lớn là do thiếu trang thiết bị và phần mềm hiện đại để tính toán và chưa triển khai chi tiết cho các lưu vực sông.

Để công nghệ cảnh báo dự báo TNN phát triển lên bước tiến mới, phục vụ mục tiêu phát triển hiện đại hóa công tác dự báo cảnh báo tài nguyên nước ở trình độ cao, các kết quả dự báo tài nguyên nước đạt được độ tin cậy nhất định, phục vụ nhanh chóng kịp thời, các thông tin dự báo cảnh báo chi tiết về tài nguyên nước tại các lưu vực sông trên toàn quốc được cập nhật thường xuyên và đưa lên các trang thông tin quan trắc dự báo cảnh báo TNN nhằm có những kế hoạch sử dụng, quản lý và phân bổ nguồn nước giữa các lưu vực sông một cách hợp lý, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, phục vụ cho người dân.

Với việc được trang bị các loại thiết bị được đề xuất trang bị mới trong dự án này đều hết sức cần thiết và cấp bách đối với hoạt động quy hoạch, điều tra tài nguyên nước, địa chất công trình, địa chất môi trường và sản xuất của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Với các trang thiết bị mới được đầu tư sẽ khắc phục tình trạng thiếu hụt về số lượng và sự lạc hậu về kỹ thuật – công nghệ của các thiết bị có tại Trung tâm và các đơn vị liên quan. Các thiết bị mới sẽ giúp nâng cao khả năng cũng như chất lượng thi công các dạng công việc, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật của cán bộ và công nhân trong Trung tâm, đơn vị thành viên tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.

Hiệu quả về mặt kinh tế – kỹ thuật 

Hiệu quả chung nhất về mặt kỹ thuật của dự án này sẽ mang lại là một loạt các thiết bị, dụng cụ chủ yếu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước bao gồm các yếu tố như mực nước, số lượng, chất lượng nước… Các thiết bị này có tính năng kỹ thuật và công nghệ từ trung bình đến tiên tiến, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Với trang thiết bị tiên tiến, đồng bộ, phối hợp với các nhà cung cấp trong và ngoài lĩnh vực nghiên cứu, các đơn vị trong Trung tâm sẽ có điều kiện đào tạo và bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật từng bước làm chủ thiết bị và công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, với các trang thiết bị hiện đại, điều kiện làm việc của cán bộ kỹ thuật được nâng cao một cách đáng kể, chất lượng công việc ngày càng được nâng cao, tương ứng với trình độ phát triển của khu vực và thế giới.

Với các trang thiết bị cụ thể được đầu tư, dự kiến một số kết quả sẽ đạt được như sau:

Trang bị mới Trung tâm dữ liệu (DC):

Đầu tư trang bị Trung tâm Dữ Liệu tại Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước và tại các đơn vị đảm bảo đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu, gia tăng tối đa khả năng trao đổi dữ liệu quan trắc giữa các đơn vị trong trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, các Liên đoàn) và các đơn vị ngoài trung tâm như Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phục vụ công tác dự báo tài nguyên nước đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trang bị mới hệ thống thiết bị máy tính phục vụ dự báo TNN:

Dự báo TNN bằng phương pháp mô hình số đã phát triển từ lâu và trở thành một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển và ứng dụng nhanh nhất, sâu rộng nhất trong khoa học nói chung và tài nguyên nước nói riêng. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đời sống kinh tế xã hội về đánh giá hạ thấp mực nước, sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước đòi hỏi một khối lượng lớn các phép tính thực hiện trong một thời gian ngắn để đảm bảo việc dự báo, cảnh bảo kịp thời do đó cần đòi hỏi các máy tính có cấu hình cao. Cho đến nay, các mô hình số đã trở thành một thành phần quan trọng của công tác dự báo tài nguyên nước.Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mô hình số có quan hệ mật thiết với sự phát triển về công nghệ điện toán, đặc biệt là công nghệ tính toán hiệu năng cao CLUSTER.Việc trang bị mới hệ thống máy tính cấu hình cao giúp rút ngắn thời gian chạy dự báo tài nguyên nước, nâng cao hiệu suất dự báo.

Bên cạnh đó việc trang bị các máy tính laptop phục vụ việc trình chiếu, báo cáo, họp nhóm dự báo theo các vùng miền, còn phục vụ công tác thực địa, lấy số liệu quan trắc tại các trạm bán tự động, dự báo các thông số đơn giả tại các vùng, tiểu vùng có quy mô diện tích nhỏ.

Trang bị bổ sung các phần mềm dự báo cảnh báo tài nguyên nước:

Hiện nay, công tác dự báo tài nguyên nước đều được tính toán và xử lý trên máy vi tính bằng các phần mềm chuyên dùng. Các phần mềm cũ ít tính năng ngày càng trở nên lạc hậu, dự báo được ít thông số, kém ổn định hơn so với các phần mềm mới. Việc trang bị bổ sung mua mới đồng thời nâng cấp các phần mềm dự báo tài nguyên nước đã có giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc đảm báo dự báo tài nguyên nước được kịp thời chính xác đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cao và phù hợp với trình độ chung của khu vực và thế giới.

Trang bị bổ sung các loại thiết bị tin học, văn phòng:

Hiện nay, tất cả các dữ liệu liên quan đến việc nghiên cứu, quy hoạch, điều tra TNN, địa chất công trình, địa chất môi trường đều được xử lý trên máy vi tính bằng các phần mềm chuyên dùng. Việc được trang bị thêm các thiết bị tin học, văn phòng sẽ giúp trung tâm và các văn phòng đơn vị thành viên nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc in ấn, biên soạn phát hành các bản tin thông báo, dự báo tài nguyên nước đến các cơ quan quản lý ở Trung Ương và địa phương trên toàn quốc.

Hiệu quả về mặt xã hội 

Dự án “Tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được thực hiện sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ trong việc phát triển của ngành Tài nguyên Môi trường thông qua việc nâng cao khả năng và chất lượng nghiên cứu, quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước ở khu vực.

Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá các trang thiết bị để nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị trực thuộc cũng là tăng cường vai trò và vị thế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng như vị thế của Bộ Tài nguyên & Môi trường trong khu vực.

Các nhu cầu an sinh xã hội liên quan đến nguồn nước (nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp…) sẽ có các cơ sở khoa học hợp lý để từ đó có những kế hoạch, định hướng đúng đắn phù hợp từng yêu cầu cụ thể.

Hiệu quả bền vững môi trường

Giúp Nhà nước cũng như cộng đồng xã hội có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng tài nguyên nước trong hiện tại và tương lai đáp ứng các yêu cầu về quản lý, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Từ đó Nhà nước có những chiến lược, kế hoạch sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước một cách hợp lý, hiệu quả hơn, thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững.