Hiện nay có những phương pháp phân bổ nguồn nước nào được sử dụng?

Hiện nay có 03 phương pháp phân bổ nguồn nước được sử dụng trong công tác quy hoạch tài nguyên nước:

  1. Phân bổ theo không gian

Phân bổ nguồn nước theo không gian là phân bổ nước cho các tiểu vùng, tiểu lưu vực sông( LVS) trong một LVS, phân bổ nước cho các tỉnh trong LVS liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Để thực hiện phân bổ nguồn nước theo không gian thì các con sông cần được phân ra thành các đoạn sông và xác định các điểm khống chế lượng nước đến, các điểm kiểm soát về lưu lượng, mực nước của các đoạn sông đó. Trên cơ sở đó, tính toán lượng nước đến, lượng nước khai thác sử dụng mà các đoạn sông đó cung cấp. Từ đó, tính toán lượng nước có thể phân bổ và lượng nước phân bổ của từng đoạn sông.

2.Phân bổ theo thời gian

Phân bổ nguồn nước theo thời gian là phân bổ nước theo các thời đoạn thời gian (trung bình cả năm, trung bình mùa kiệt, trung bình tháng) và tại từng thời điểm trong năm. Trong thực tế, nhu cầu sử dụng nước của một số ngành thường thay đổi trong năm. Chẳng hạn, nhu cầu tưới  lúa vụ đông xuân thường cần rất nhiều nước cho giai đoạn đổ ải, tức là cần nước để làm đất vào thời gian khoảng tháng giêng dương lịch đối với các vùng ở đồng bằng Bắc bộ. Như vậy, ngoài việc phân bổ nước tưới cho cả mùa kiệt, cần thiết phải tính toán phân bổ theo từng tháng, thậm  chí cho từng thời đoạn 10 ngày.

Khi tính toán lượng nước có thể phân bổ cho mùa kiệt, cần lưu ý rằng ngoài lượng nước đến theo tần suất của dòng sông còn có lượng nước lũ được tích trữ lại  các hồ chứa để dùng trong mùa kiệt. Lượng nước hiệu dụng củacác hồ chứa có thể được sử dụng để điều tiết, phân bổ tại từng thời điểm trong mùa kiệt cho các nhu cầu nước thay đổi khác nhau.

  1. Phân bổ nguồn nước sông liên tỉnh

Đối với các nguồn nước liên tỉnh lớn, chảy qua nhiều tỉnh như sông Hồng, sông Đồng Nai, việc phân bổ nguồn nước cần được thực hiện như sau:

Phân bổ nguồn nước dọc sông cho từng tỉnh, từng tiểu vùngtrước khi phân bổ nước cho các ngành sử dụng nước của từng tiểu vùng:

Mỗi tỉnh sẽ có lượng nước được phân bổ là WtA, WtB, WtC;

Tổng lượng nước được phân bổ cho các tỉnh A, B, C là lượng nước có thể phân bổ của cả nguồn nước:W = WtA + WtB+ WtC

Trong phạm vi mỗi tỉnh, chẳng hạn tỉnh A, lượng nước phân bổ WtA sẽ được phân bổ cho các ngành, các đối tượng dùng nước trên địa bàn của tỉnh;

                                                               Phân bổ trong tình huống đủ nước
                                                             Phân bổ trong tình huống thiếu nước

Trong tình huống đủ nước (100%): Lượng nước cấp cho các địa phương bảo đảm 100% nhu cầu nước của họ.

Trong tình huống thiếu nước (75%): Lượng nước cấp cho các địa phương chỉ bảo đảm 75 % nhu cầu nước của họ.