Có những giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước nào được sử dụng ở vùng núi cao karst Đông Bắc?

Câu hỏi: Có những giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước nào được sử dụng ở vùng núi cao karst Đông Bắc?

Trả lời:

Có 3 nhóm giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước ở vùng núi cao karst Đông Bắc
Nhóm giải pháp khai thác nguồn nước mưa
Khai thác nước mưa hộ gia đình: Loại hình cấp nước bằng bể chứa nước mưa được thực hiện với quy mô hộ gia đình ở những nơi khó khăn hoặc không thể khai thác được nước ngầm và nước mặt về phương diện kỹ thuật hoặc kinh tế. Nước mưa được thu từ mái nhà và tích trữ vào bể để dùng trong những thời kỳ khô hạn. Một bể chứa nước mưa hoàn chỉnh bao phải gồm cả phần mái hứng, máng thu, ống dẫn và bể chứa.
Khai thác nước mưa tại các khu tập trung, công trình công cộng: Mô hình thu gom nước mưa bằng các bể tập trung cỡ lớn này chỉ phù hợp với những công trình công cộng hoặc cơ quan Nhà nước, các công ty, xí nghiệp… Mức chứa của các bể này đủ dùng quanh năm cho nhiều người.
2. Nhóm giải pháp khai thác nguồn nước mặt
* Giải pháp khai thác nước bằng hồ treo: Hồ treo là hình thức được đầu tư xây dựng khá phổ biến ở các vùng khan hiếm hoặc khó khăn khi khai thác nguồn nước, đặc biệt là các vùng núi đá ở Hà Giang, Cao Bằng.
* Hồ treo bằng đá xây
* Hồ treo bằng bê tông
* Hồ treo lót vải địa kỹ thuật (HDPE)

cau22_1b_2018

* Nhóm giải pháp khai thác nguồn nước dưới đất
* Giải pháp khai thác nước bằng giếng khoan
* Giải pháp khai thác nước từ mạch lộ
* Giải pháp khai thác nước bằng giếng đào
* Giải pháp khai thác nước từ hang động
* Giải pháp khai thác nước từ đập – cống điều tiết nước hang động