Các kiểu quan hệ thủy lực giữa nước dưới đất và nước sông?

Các kết quả nghiên cứu quan hệ thủy lực giữa nước dưới đất và nước sông đã xác định 4 kiểu quan hệ thủy lực như sau:

– Kiểu 1: Phổ biến trong đới dư ẩm, chủ yếu dọc theo các sông lớn. Trong điều kiện tự nhiên phần lớn thời gian trong năm, sông hồ được nước dưới đất cung cấp, dòng chảy ngầm hướng từ bờ ra phía sông, hồ. Chỉ trong mùa lũ hoặc các thời kỳ lũ, nước dưới đất mới tạm thời được nước sông cung cấp. Sự cung cấp này chỉ xảy ra ở đới ven bờ làm cho dòng chảy ngầm có phương từ phía sông, hồ về đới ven bờ. Chiều rộng của đới tỷ lệ thuận với độ lớn của sông, biên độ dao động mực nước sông, hồ, tính thấm của đất đá chứa nước. Khi có công trình khai thác ven bờ với mực nước hạ thấp xuống dưới mực nước sông thì nước sông luôn luôn cung cấp cho nước dưới đất

– Kiểu 2: Phổ biến ở các vùng thiếu ẩm hoặc các vùng có cấu trúc đặc biệt thuận lợi để nước mặt quanh năm cung cấp cho nước dưới đất. Vào thời kì lũ, giá trị cung cấp tăng lên (Hình 3.1a2). Khi có công trình khai thác ven bờ sự cung cấp càng tăng

– Kiểu 3: Đặc trưng cho trường hợp sự dao động của mực nước sông không lớn. Do độ nghiêng thuỷ lực của nước dưới đất ở đới ven sông lớn nên không có sự cung cấp của sông (Hình 3.1a3). Trong thời kỳ lũ, quá trình thoát của nước dưới đất không những không dừng lại mà còn tăng lên do sự gia tăng lượng cung cấp. Các công trình khai thác ven bờ đa số trường hợp không hạ thấp được mực nước dưới đất sâu hơn nước mặt nên không nhận được sự cung cấp từ sông, nếu hạ thấp xuống dưới mực nước mặt thì lượng cung cấp cũng không đáng kể

– Kiểu 4: Là kiểu quan hệ thuỷ lực giữa nước mặt và nước có áp nằm sâu được ngăn cách bởi các lớp thấm nước yếu. Trong đa số trường hợp, mực áp lực của tầng chứa nước cao hơn mực nước mặt nên nước dưới đất cung cấp cho nước mặt qua thấm xuyên qua lớp thấm nước yếu. Nếu mực áp lực hạ thấp hơn mực nước mặt thì xảy ra hiện tượng  ngược lại. Khi có công trình khai thác ven bờ, mực nước dưới đất hạ thấp nước sông sẽ cung cấp cho công trình khai thác nhờ thấm xuyên qua lớp thấm yếu nên lượng bổ sung không lớn