Đâu là tiêu chí để xác định phạm vi bảo vệ nước dưới đất tại đô thị Vĩnh Yên?

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – đô thị Vĩnh Yên” với mục tiêu là làm sáng tỏ đặc điểm địa chất thủy văn của các tầng chứa nước cần bảo vệ; xác định được sự phân bố, miền cung cấp, vận động và thoát của các tầng chứa nước; xác định hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất; xác định các vùng nước dưới đất bị khai thác quá mức và định hướng bảo vệ miền cấp, miền phân bố của các tầng chứa nước đối với đô thị Vĩnh Yên. Trong quá trình thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin thu thập đơn vị đã phân tích các tài liệu về cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã xác định được sơ bộ đặc điểm địa chất thủy văn, miền cấp của các tầng chứa nước cần bảo vệ đối với đô thị Vĩnh Yên bao gồm cả các vùng lân cận. Vì vậy việc mở rộng diện tích bảo vệ nước dưới đất đối với đô thị Vĩnh Yên ra phía Bắc, Tây Bắc và phía Nam là cần thiết để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của đề án:

– Phía Bắc mở rộng đến huyện Tam Dương nằm trong lưu vực sông Phó Đáy là khu vực thu nước của lưu vực, là nguồn bổ cập cho tầng chứa nước đang khai thác tại nhà máy nước Hợp Thịnh;

– Phía Tây Nam và phía Nam mở rộng đến sông Hồng (biên cấp cho tầng chứa nước nằm nông), nằm trong diện tích của huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, theo hướng dòng chảy nước dưới đất có xu hướng từ sông chảy vào trong tầng chứa nước đang khai thác chính là tầng chứa nước qp, là nguồn bổ cập cho nước dưới đất. Mặt khác trong địa bàn 2 huyện đã xảy ra các vấn đề về ô nhiễm nước dưới đất do hoạt động xả thải của các khu công nghiệp và các làng nghề tái chế phế liệu;

– Phía Nam mở rộng đến sông Cà Lồ thuộc một phần diện tích của huyện Bình Xuyên, nằm trong lưu vực sông Cà Lồ;

– Theo tài liệu quan trắc nước dưới đất thuộc mạng quan trắc quốc gia tại điểm Q.5 thành phố Vĩnh Yên mực nước dưới đất có xu hướng hạ thấp trong 10 năm gần đây do ảnh hưởng của hoạt động khai thác nước của nhà máy nước Ngô Quyền. Vì vậy việc cần thiết phải giảm lưu lượng khai thác của các bãi giếng khu vực thành phố Vĩnh Yên, chuyển hướng cung cấp nước từ các khu vực lân cận như huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc để đảm bảo duy trì nước sinh hoạt và sản xuất, giảm sự hạ thấp mực nước tại khu vực thành phố Vĩnh Yên, đảm bảo sự bền vững của nước dưới đất tại đô thị Vĩnh Yên.

Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc “Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, phạm vi của quy hoạch bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, một phần các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo.

Bản đồ phạm vi nghiên cứu đô thị Vĩnh Yên

Với các tiêu chí nêu trên thì phạm vi bảo vệ nước dưới đất đô thị Vĩnh Yên được xác định gồm toàn bộ diện tích thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, một phần huyện Tam Dương và một phần các xã thuộc huyện Bình Xuyên với tổng diện tích khoảng 400 km2.