Tập Huấn Hướng Dẫn Sử Dụng:” Hệ Thống Giám Sát Khai Thác Tài Nguyên Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Giang”

Chiều ngày 25/4/2024, tại Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn: “Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Giám sát khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Tham dự Hội nghị tập huấn về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc – Chủ trì Hội nghị, ông Ngô Trí Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản và đại diện Chi Cục bảo vệ môi trường, Trung tâm Lưu trữ và Phát triển quỹ đất, đại diện các huyện/thị, thành phố và có hơn 90 Chủ giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về phía đơn vị thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp tập huấn có TS. Thân Văn Đón, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước và các cán bộ kỹ thuật.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ tại Hội nghị. Để triển khai Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Luật Tài nguyên nước được sửa đổi bổ sung năm 2023, có hiệu lực từ 1/7/2024 đi vào cuộc sống và thiết thực với công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đáp ứng được thời kỳ công nghệ 4.0 và đảm bảo theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT, ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, trong đó Quy định phải xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước triển khai nhiệm vụ trên với mục tiêu giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh bằng kết nối các công trình quan trắc, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tự động và định kỳ vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống giám sát với các modul cập nhật tự động dữ liệu quan trắc, cảnh báo, dự báo hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước và gửi thông tin cảnh báo tới người sử dụng; Công bố dữ liệu giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước; Kết nối, chia sẻ thông tin lên giám sát khai thác và sử dụng tài nguyên nước lên trục kết nối chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh. Phần mềm sẽ tích hợp các tính năng giám sát, quản lý và cảnh báo trong công tác khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích bảo vệ an ninh nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm cũng như cạn kiện nguồn nước. Vì vậy ông mong các cán bộ, đơn vị tham gia tập huấn sẽ nắm được các bước quy trình thực hiện để đưa công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng chuyên nghiệp hơn.

 Thay mặt cho đơn vị tập huấn bà Nhữ Thị Linh, chuyên viên phòng Hạ tầng và Phát triển phần mềm thuộc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã giới thiệu cho người dùng khái quát về Hệ thống Giám sát khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các bước để thực hiện, quy trình phù hợp với từng đối tượng người dùng cụ thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thồi trao đổi, giải đáp các vướng mắc về những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống giúp cho các đối tượng sử dụng nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình quản lý, giám sát tài nguyên nước tại khu vực mình được giao.

Một số hình ảnh giới thiệu chung về hệ thống: