Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 26/12/2023 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước.

Năm 2023 là năm đầu tiên Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước được hình thành do sự hợp nhất từ Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm tạo ra những đột phá trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao.

Mở đầu Hội nghị, Ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước ông Bùi Văn Toan báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao thực hiện các nhiệm vụ “Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ” và “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023”; Dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cáo, vùng khan hiếm nước”; Dự án:”Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”; Dự án”Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”; Tính tới thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành các khối lượng công việc được giao trong năm 2023 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Trung tâm tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.

Trong năm 2024, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin nội bộ”, nhiệm vụ”quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2024″ và tham gia thực hiện đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia” và môt số đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ.

Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2023, đồng thời cũng đề nghị, trong năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tìm kiếm các công việc phù hợp với định hướng của Trung tâm. Thay mặt lãnh đạo trung tâm gửi lời chúc năm mới tới tất các đồng chí cán bộ viên chức, người lao động và gia đình năm mới nhiều sức khỏe – bình an và mọi người cùng nhau đoàn kết có nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị: