Home Công trình dự án Nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện

Nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện

Các chuyên gia trẻ tham gia giải quyết thách thức về quản lý tài...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tập huấn nâng cao năng lực cho các...

Bắt đầu bổ cập tại công trình thí điểm của Trung Tâm Quy hoạch...

Trong hai tuần qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) đã hoàn tất việc lắp đặt hệ...

Một số kết quả nghiên cứu về các giải pháp mô hình công nghệ...

Dưới tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và sự cần thiết trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước...

Phương pháp xây dựng 01 mô hình công nghệ lưu giữ nước ngọt trong...

Trên bán đảo Cà Mau, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc xây dựng mô...

Kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt thượng nguồn sông Lô

Ngày nay, tài nguyên nước là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với sự tồn tại và phát triển bền vững...

Kết quả điều tra khảo sát lưu vực sông Lô – Gâm đã thực...

Trong năm qua, việc tiến hành điều tra khảo sát lưu vực sông Lô - Gâm đã mang lại những kết quả đáng chú...

Các vấn đề trong phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do...

Nước, mặc dù là nguồn tài nguyên quý giá và cần thiết cho sự tồn tại của mọi sinh vật, nhưng cũng có thể...

Các vấn đề về tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái...

Cùng với diễn biến phức tạp của nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu và khai thác, sử dụng nước của các...

Hội thảo kết quả đánh giá sức chịu tải Dự án “Đánh giá sức...

Ngày 16/6/2023, được sự ủy quyền của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và...

Hội thảo chuyên đề đánh giá sức chịu tải lưu vực sông Sê San

Ngày 09/06/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội thảo “Đánh giá sức...