Home Công trình dự án Nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện

Nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện

Đặc điểm tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ

Lưu vực sông Ba Chẽ phần nằm trong vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ có diện tích 850 km². Sông Ba...

Kết quả thực hiện Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ...

Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ phần thuộc lãnh thổ Việt Nam gồm hai tỉnh, thành phố có tuyến vành đai...

Kết quả ứng dụng mô hình nước dưới đất Modflow – Seawat để dự...

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc...

Kết quả ứng dụng GIS xây dựng sơ đồ tiềm năng nước ngầm hay...

Nước ngầm chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt của thế giới. Còn 70% khác bị kẹt lại trong các tảng băng và tuyết, sông...

Hiện trạng chất lượng nước mặt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh, thành phố là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và...

Thiết kế các hạng mục công trình thiết yếu khu vực Duyên hải Nam...

Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ" là một trong...

Đánh giá tác động của dự án “Xây dựng mới 66 điểm quan trắc...

Dự án "Xây dựng mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ" được Bộ...

Lập nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030,...

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch tổng...

Tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Hồng...

Nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông, trong đó có lưu vực sông Hồng – Thái Bình đang được khai thác quy...

Các vấn đề về tài nguyên nước trong lưu vực sông Hồng – Thái...

Lưu vực sông Hồng - Thái Bình là một lưu vực sông liên quốc gia chảy qua 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào...