Mon11292021

Last update02:00:00 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuNghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
Mô tảNghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Tên File01-NQ_01.pdf
Kích thước File1.65 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 07/01/2014 06:51
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống2712 Tải xuống
Cập nhật 07/01/2014 06:58
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum