Thu07022020

Last update03:54:59 AM GMT

Chi tiết tài liệu:   Q/đ kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu Q/đ kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định
Mô tảQuy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LIDAR mặt đất trên trạm cố định

Tên File17-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File1.74 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 22/10/2019 12:28
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống399 Tải xuống
Cập nhật 22/10/2019 12:31
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum