Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG
Mô tảQuyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2017 của Bộ TNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
Tên FileCNNV TT-1268-QĐ-BTNMT.PDF
Kích thước File61.99 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 29/05/2017 07:34
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1899 Tải xuống
Cập nhật 29/05/2017 07:37
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum