Mon09262016

Last update12:06:23 AM GMT

Details for Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013
PropertyValue
NameThông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013
DescriptionThông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
FilenameTT 50.pdf
Filesize5.97 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmin
Created On: 01/24/2014 11:05
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits1626 Hits
Last updated on 01/27/2014 11:07
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum