Thu05242018

Last update06:48:05 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013
Mô tảThông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tên FileTT 50.pdf
Kích thước File5.97 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửiadministrator
Gửi ngày 24/01/2014 11:05
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1889 Tải xuống
Cập nhật 27/01/2014 11:07
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum