Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Quản lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Lô – Gâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

There are no translations available.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, với diện tích tự nhiên 586.733 ha, chiếm 1,78% diện tích cả nước, điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng; có mạng lưới sông suối khá dày chia thành 3 lưu vực chính: lưu vực sông (LVS) Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy. Với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tại Tuyên Quang trong những năm qua đã tạo ra những sức ép lên môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Đa dạng sinh học với giải pháp quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm

There are no translations available.

Lưu vực sông Lô - Gâm là lưu vực sông Quốc tế nằm trên lãnh thổ hai quốc gia: Việt Nam và Trung Quốc với 316 km đường biên giới. Lưu vực có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng đồng thời đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu.

Những kết quả đạt được khi nghiên cứu xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất

There are no translations available.

Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia như vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Đối với các bản tin định kỳ tháng, quý, năm công tác dự báo mực nước được thực hiện bằng các phương pháp xác suất thống kê dự báo tại các công trình thuộc 5 vùng trên toàn quốc.

Khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền

There are no translations available.

Tiền Giang nằm ở hạ lưu sông Cửu Long, có thế mạnh về phát triển nông nghiệp và cây ăn trái. Là tỉnh có bờ biển dài 32 km cùng với diện tích gần 16.000 ha cồn bãi nuôi tôm, cá kết hợp với hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi, đặc biệt là sự nỗ lực, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của bà con ngư dân, của các doanh nghiệp cũng như vai trò quản lý của Nhà nước nên ngành thủy sản đã có những chuyển biến vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chính vì thế, một thời gian dài, ngành thủy sản Tiền Giang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Một số kết quả chính đạt được trong đề án Bảo vệ nước dưới đất tại các đô thị lớn – đô thị Mỹ Tho

There are no translations available.

Thành phố Mỹ Tho là dô thị loại 1, thuộc trung tâm van hóa, chính trị, kinh tế -  xã hội của tỉnh Tiền Giang, dang trên dà phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Cùng với dó là sự dầu tư, hình thành và phát triển các khu dân cư tập trung, khu công nghiệp lớn. Các hoạt dộng du lịch, dịch vụ, công nghiệp và thương mại ngày càng tang lên. Vì vậy nhu cầu khai thác sử dụng nước ở thành phố Mỹ Tho ngày càng lớn, kèm theo dó là việc xả nước thải vào nguồn nước cung tang dáng kể, dó là những tiềm ẩn nguy co gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, xâm nhập mặn tầng chứa nước.

Bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền

There are no translations available.

Vùng Bắc sông Tiền có tiềm năng về nước dưới đất khá lớn, tuy nhiên điều kiện địa chất thuỷ văn vô cùng phức tạp. Các công trình nghiên cứu trước đây được thực hiện đã lâu (được làm từ 16 – 26 năm trước đây) nên một số kết quả nghiên cứu không còn phù hợp với hiện nay, các dự án trước đây chỉ được tiến hành với vùng nhỏ lẻ nên chưa liên kết được toàn vùng để đánh giá hết được trữ lượng, chất lượng tiềm năng khai thác phục vụ cho quản lý khai thác lâu dài

Nội dung thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long"

There are no translations available.

Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất trũng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều và lũ sông Mê kông. Mặc dù chương trình thủy lợi thoát lũ ra biển Tây đã cải thiện phần nào điều kiện ngập lũ, song hiện tại vào mùa khô toàn vùng chịu nắng hạn, nước mặn xâm nhập tới 3/4 diện tích, mùa mưa chịu lũ lụt từ 4 - 6 tháng. Chính vì vậy cho đến nay việc khai thác tiềm năng của vùng đất này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn

There are no translations available.

Thông tin về tài nguyên nước là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh tế - xã hội của một quốc gia. Một phần của thông tin nguồn nước là dự báo tài nguyên nước là căn cứ cho việc vận hành hạ tầng cơ sở của vùng hay lưu vực trong thời hạn ngắn hoặc kế hoạch phát triển vùng dài hạn để thích ứng với điều kiện nguồn nước. Mặc dù vậy đối với tài nguyên nước hiện nay chưa có quy trình đánh giá dự báo nào được ban hành.