Sun10212018

Last update03:47:34 AM GMT

Công trình dự án

Xây dựng kịch bản cho Quy hoạch TNNLVS Hồng-Thái Bình

Xây dựng kịch bản là một công việc đặc biệt quan trọng đối với công tác lập quy hoạch. Một Kịch bản mô tả một tương lai có thể xảy ra, là bối cảnh cho việc lập quy hoạch. Thông thường một số kịch bản mô tả một số tình huống tương lai có khả năng xảy ra ở các thời điểm mục tiêu của quy hoạch. Các Kịch bản bao gồm các sự kiện, các nhân tố chính và phản ánh các xu hướng, các chu trình, các sự kiện ngẫu nhiên và các sự kiện đột xuất.

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước và tầm nhìn dài hạn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ TN&MT đã nhanh chóng thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong công tác khoan thăm dò nước ngầm

IMG_4395.1reNgày 29/9/2017, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã có chuyến thực địa, khảo sát tiến độ thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống khai thác nước ngầm” và thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân các tổ đội sản xuất tại tỉnh Nam Định.

Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về bản đồ quy hoạch tài nguyên nước

Hiện nay, chưa có văn bản quy định hay hướng dẫn kỹ thuật thành lập bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước. Bộ bản đồ của sản phẩm Quy hoạch tài nguyên nước cho tất cả các dự án Quy hoạch tài nguyên nước đã và đang thực hiện đều được thành lập dựa vào yêu cầu đặt ra của từng nhiệm vụ, từng dự án, từng địa phương cụ thể chính vì thế không có sự thống nhất; Do đó cần nghiên cứu thể hiện và lập maket bộ bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông. Sau đây là một số loại bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông:

Biến đổi khí hậu: Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối mặt với nhiều thách thức mới.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu, và Việt Nam là một trong những quốc gia/vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Việt Nam nằm ở khu vực nhiệt đới cùng với địa hình phức tạp, tình hình hạn hán xảy ra tương đối thường xuyên, chỉ sau bão và lũ, với xu thế ngày càng khắc nghiệt gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nguồn nước và sản xuất nông nghiệp. Tuy hạn hán có thể nhận biết trước và diễn ra tương đối chậm, nhưng việc phòng, chống lại rất khó khăn và phức tạp. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo hạn sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chủ động lập kế hoạch sản xuất, điều chỉnh kế hoạch cấp nước, trữ nước...

Một số quy trình dự báo thủy văn được áp dụng trên thế giới.

Quy trình dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng, trong đó có dự báo thuỷ văn đã được thảo luận từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX tại các cuộc họp lần thứ 3 và 4 của Uỷ ban Đặc biệt thuộc WMO (1966). Tại Liên Xô (cũ), ngay từ những năm cuối của thập kỷ 70, Cơ quan quản lý tài nguyên nước Liên Xô đã thay đổi cơ bản về quy trình. Tại Nhật Bản và một số nước tiên tiến khác, khi dự báo các yếu tố tài nguyên nước đều phải xây dựng quy trình dự báo, kèm theo mức tin cậy của số liệu và mức độ tin cậy của phương pháp dự báo. Đối với phần lớn các nước đang phát triển, việc xây dựng và hoàn thiện quy trình dự báo phụ thuộc nhiều vào trình độ KHCN dự báo của nước đó và cơ sở vật chất, nhân lực vận dụng toàn bộ hay một phần các văn bản hướng dẫn đánh giá của WMO và các Tổ chức Quốc tế liên quan.

Quy hoạch lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình: Các quan điểm chính.

LVS Hồng- Thái Bình gồm hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình: Sông Hồng do các sông Thao, Đà, Lô hợp thành; Hệ thống sông Thái Bình nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam và cũng được hình thành từ 3 nhánh sông lớn là các sông Cầu, Thương và Lục Nam, gặp nhau tại Phả Lại tạo thành dòng chính sông Thái Bình.