Fri08072020

Last update04:32:39 AM GMT

Hỏi - Đáp

Điều kiện áp dụng mô hình WEAP phục vụ công tác lập quy hoạch tài nguyên nước là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Điều kiện áp dụng mô hình WEAP phục vụ công tác lập quy hoạch tài nguyên nước là gì?

Xác định các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất trong các tầng chứa nước lỗ hổng quan trọng như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Xác định các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất trong các tầng chứa nước lỗ hổng quan trọng như thế nào?

Hoạt động nhân tạo nào ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu Chư Á?

There are no translations available.

Câu hỏi: Hoạt động nhân tạo nào ảnh hưởng đến cân bằng nước ngầm vùng nghiên cứu Chư Á?

Mục tiêu nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm là gì?

There are no translations available.

Câu hỏi: Mục tiêu nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm là gì? 

Tình hình dự báo thủy văn, tài nguyên nước mặt ở các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia ở Việt nam như thế nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Tình hình dự báo thủy văn, tài nguyên nước mặt ở các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia ở Việt nam như thế nào?

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc, dự báo tài nguyên nước xây dựng dựa trên chỉ tiêu nào?

There are no translations available.

Câu hỏi: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc, dự báo tài nguyên nước xây dựng dựa trên chỉ tiêu nào?