Sun07122020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 9/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 2,34m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,16m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 9,62m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (37 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (15 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương và Nam Định

.Pansy8Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 tầng qh

Để xem chi tiết, quý vị độc giả có thể tải về Tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 9.2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với giá trị trung bình tháng 7: mực nước có xu thế dâng cao và hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Hà Tam, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị dâng cao nhất là 0,50m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK115T).  

Pansy15_copySơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng Q

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,56m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,30m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).  

Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.  

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Chi tiết, các bạn độc giả quan tâm có thể tải về tại đâyBản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 8/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2015 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 8 và 9 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri - Orđovic (Є-O).

Bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 8/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2015

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 08/2015 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và 9. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,92m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020) và chỉ có một công trình có mực nước hạ thấp với giá trị là 0,13m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,10m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,79m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (7 công trình): Long An, Cà Mau, Vĩnh Long, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp.

ndd_t8_nambo

Diễn biến mực nước tháng 7 năm 2015 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đâyBản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TNN dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 8/2015

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp, dâng cao và dâng hạ không đáng kể so với trung bình tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,80m tại Xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Q.32M1) và dâng cao nhất là 0,42m xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,28m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (12 công trình): Vĩnh Phúc, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam và Thía Bình.

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng cao là (14 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định.

pansy20Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (15 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên 8/2015

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

pansy19Sơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trạm Nha Phu (tọa độ địa lý: 11º 43’ vĩ độ Bắc, 108º 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ trái sông Dinh, thuộc thôn Hội Phú Bắc I, xã Ninh Phú huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 750 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011.

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây