Sun07122020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 11 năm 2015 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 11, tháng 12 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:  

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,40m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,50m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).

Pansy23

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đâyBản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11.2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Pansy22Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 12/2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk (LK76T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,63m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Pansy21

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 11/2015 vùng Tây Nguyên-Nam Trung Bộ

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm Nha Phu (tọa độ địa lý: 11º 43’ vĩ độ Bắc, 108º 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ trái sông Dinh, thuộc thôn Hội Phú Bắc I, xã Ninh Phú huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 750 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011.

Tu1Sơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt - vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10/2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015.

Pansy6Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng qh

Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải về theo link sau: Tải về

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Pansy5Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng Q

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015. Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải về theo link sau:

Tải về

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 10.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: nhìn chung mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT73b-QN).  

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,62m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD)

Pansy4Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 tầng qh

Để xem kết quả chi tiết, bạn đọc có thể tải theo link sau:

 

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=81%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tn-nd-thang-102015-vung-duyen-hi-nam-trung-b&id=12%3Anam-b&lang=vi