Tue11212017

Last update02:00:00 PM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Hiển thị # 
#. Tiêu đề Lượt xem
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn 472
2 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ BỔ SUNG, HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN 431
3 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 1447
4 THÀNH LẬP ATLAS BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 415
5 Giải quyết bài toán xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. 532
6 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT BAZAN, ÁP DỤNG CHO BỒN BAZAN PLEIKU - GIA LAI - TÂY NGUYÊN 402
7 Trung tâm QH&ĐTTNNQG thực hiện 06 đề tài KHCN cấp cơ sở mở mới năm 2017 4234
8 Hội thảo chuyên đề “Các phương pháp xác định trữ lượng nước dưới đất” 4880
9 THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU 463
10 NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU ĐỂ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT CHO LƯU VỰC SÔNG 474
11 Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt và nước dưới đất lưu vực sông ở Việt Nam 591
12 Hưng Yên: Tái sinh nước ngọt bằng công nghệ lưu trữ nước trong tầng chứa nước mặn 420
13 Trữ lượng nước dưới đất trong đá vôi tại khu vực vùng núi cao Đông Bắc có thể lên tới hơn 3 trăm nghìn m3/ngày 442
14 Cần phải xây dựng Quy trình đánh giá dự báo tài nguyên nước mặt 420
15 Sớm ban hành nội dung thể hiện và market bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông 538
16 Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 4147
17 Bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước - Giải pháp cho tương lai 1104
18 Sẽ sớm có bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước khi xây dựng các công trình ngầm 1122
19 Nghiên cứu nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia (QTQG) 3490
20 Nghiên cứu xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo 557