Thu09192019

Last update12:46:00 AM GMT

Thông báo - Dự báo

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và 10 năm 2018

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm hai tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp).

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với tháng 6 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị dâng cao nhất 5,61m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T- βQII), giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313-Q). Dự báo mực nước tháng 8 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.