Thu02222018

Last update05:26:18 AM GMT

Hoạt động của Trung tâm

NAWAPI hợp tác cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tham gia xây dựng thể chế trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Lưu vực sông Sê San - Srêpôk ở Việt Nam

Na2Ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) đã diễn ra cuộc gặp mặt trao đổi hợp tác giữa Trung tâm và Ngân hàng thế giới (WB) về việc xây dựng thể chế trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Sê San - Srêpôk ở Việt Nam thuộc dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Kông.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ viên chức

IMG_3052Vào ngày 05/7/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐTTNNQG) đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, viên chức trực thuộc Trung tâm. Đây là hoạt động định kỳ của Trung tâm nhằm giúp cán bộ, viên chức nắm được tình hình sức khỏe của cá nhân.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa NAWAPI với Trường Đại học NCU – Đài Loan

H3Sáng ngày 27/6/2017, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa NAWAPI và Trường Đại học Trung tâm quốc gia Đài Loan (NCU) đã diễn ra long trọng trong sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị, đánh dấu sự hợp tác bước đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Trung tâm QH&ĐTTNNQG tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về tài nguyên nước

anh_ve_tranh

Cuối tháng 3 năm 2017, Ban Quản lý Dự án IGPVN thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau và Trường THCS Nguyễn Thái Bình tiến hành các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường tại thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cũng tại sự kiện trên, Dự án IGPVN đã phát động Cuộc thi "Tìm hiểu về tài nguyên nước" cho học sinh trong Trường.

Bổ sung thêm chức năng bảo vệ tài nguyên nước và tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy - Đó là điểm mới, nổi bật trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2017_nawapi

Ngày 25/5/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Quyết định số 1268/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo nội dung Quyết định, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện

IMG_6329Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung thực hiện

fa20dda1e97e04205d6fCăn cứ theo quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.