Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Họp Hội đồng thẩm định dự án”Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông SeSan và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”

Sáng ngày 01/12/2020, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án"Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông SeSan và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững". Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – chủ tịch hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – phó chủ tịch hội đồng; Cùng các chuyên gia tài nguyên nước đến từ các phòng Ban của Trung tâm.

Thay mặt cho nhóm thực hiện dự án, Bà Lê Thị Hương đã trình bày đề cương nhiệm vụ:" Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông SeSan và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững".

IMG_1159 

Báo cáo với Hội đồng bà Lê Thị Hương cho biết mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là đánh giá sức chịu tải của các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông SeSan và đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ môi trường nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để thực hiện mục tiêu này thì đề tài cần phải thực hiện được các nhiệm vụ như sau:

- Thu thập tài liệu hiện trạng số lượng và chất lượng tài nguyên nước; hiện trạng các nguồn thải trên các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San;

- Tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập, xác định các đối tượng cần điều tra bổ sung và điều tra chi tiết để đánh giá sức chịu tải của nguồn nước;

- Điều tra bổ sung, điều tra chi tiết hiện trạng các nguồn thải chính, nguồn nước tiếp nhận trên các sông;

- Lấy và phân tích các mẫu nước để xác định chất lượng nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn thải;

- Tính toán, xác định các thành phần đặc trưng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận và nguồn thải;

- Xây dựng các kịch bản và dự báo theo kỳ phát triển kinh tế - xã hội tổng tải lượng các chất ô nhiễm thải vào nguồn nước;

- Đánh giá sức chịu tải trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San;

- Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững lưu vực sông Sê San;

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố sức chịu tải của các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San.

Kết luận tại buổi họp,ông Tống Ngọc Thanh – Chủ tịch hội đồng đánh giá cao các ý kiến phát biểu góp ý của các thành viên trong hội đồng. "Những ý kiến đóng góp hết sức chi tiết, mang tính chất xây dựng cho Đề Cương. Đề nghị đơn vị thực hiện tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm trình Bộ phê duyệt theo thẩm quyền"

Một số hình ảnh của buổi thẩm định:

IMG_1155

IMG_1164

IMG_1153Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: