Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Những kết quả đạt được sau khi tích cực điều tra, đánh giá tài nguyên nước tạo nguồn cấp nước cho nhân dân tại đảo Trà Bản, tỉnh Quảng Ninh

Đảo Trà Bản (nay có tên gọi đảo Bản Sen) là đảo thuộc khu kinh tế Vân Đồn, cách thị xã Hòn Gai khoảng 65km và cách cảng Cái Rồng chừng 25km. Diện tích của đảo khoảng 90km2, là đảo lớn nhất trong hàng trăm hòn đảo trong vịnh Bái Tử Long.

1a-11Đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.Trên đảo hiện có khoảng 1500 người sinh sống chủ yếu là nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, làm vườn, trong đó ngư nghiệp là thế mạnh của đảo. Với nhiệm vụ là đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh - kinh tế, an ninh quốc phòng trên đảo Trà Bản – đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam, Dự án "Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam"- đảo Trà Bản đã được thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước cho thấy, nước dưới đất trên đảo Trà Bản tồn tại trong 4 tầng chứa nước. Trong 4 tầng chứa nước này, có 2 tầng chứa nước xếp loại nghèo nước, diện tích nhỏ và không có ý nghĩa khai thác cấp nước: Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Đệ Tứ không phân chia (q), Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh). Nước khe nứt karst trong các trầm tích Devon giữa (d2) được xếp vào tầng chứa nứa nước trung bình,đây cũng là tầng chứa nước có ý nghĩa khai thác cấp nước.

- Tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích Devon dưới - giữa (d1-2), đây tầng chứa nước chính trong giai đoạn tìm kiếm nguồn nước phục vụ cấp nước cho người dân trên đảo. Với nguồn cung cấp cho tầng chủ yếu là nước mưa nên nước trong tầng chứa nước (q), (d1-2) luôn là nước nhạt, có chất lượng nước khá tốt, độ pH từ 5,12 - 7,83 thuộc loại nước axit yếu đến kiềm yếu với độ tổng khoáng hóa thay đổi từ 0,08 - 0,461g/l; hàm lượng clorua từ 8,15 - 83,13mg/l; độ cứng tổng quát từ 66 – 264 mgđl/l. Loại hình hóa học nước phổ biến là Bicarbonat-Clorur Calci-Natri, Bicarbonat Calci-Natri.

- Trữ lượng khai thác nước dưới đất trên đảo Trà Bản là: 10.703 m3/ngày.

- Chất lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên đảo Trà Bản có thể sử dụng cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt theo quy chuẩn Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, tại hai lỗ khoan LKTB7, LKTB8 có dấu hiệu nhiễm bẩn Cr, do đó cần có những biện pháp khai thác và bảo vệ hợp lý.

- Kết quả tính toán bằng mô hình thủy văn NAM cho thấy tổng tài nguyên nước mặt trên đảo Trà Bản là 81,27 triệu m3. Ngoài ra, đã xác định được tổng lượng dòng chảy năm hàng năm sông Nà Na vào khoảng 12,57 triệu m3, suối Lòng Rinh là 3,13 triệu m3, suối Khe Cầu là 6,76 triệu m3, suối Đá Bạc là 2,46 triệu m3. Chất lượng nước mặt tại các suối, ao, hồ trên đảo hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có thể đáp ứng cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên hàm lượng Oxy hòa tan DO trong các mẫu đều cho kết quả nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép, hàm lượng Nitrit (NO2-) ở một số mẫu có hàm lượng cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

Dựa trên các định mức, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bản Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã xác định được nhu cầu sử dụng nước cho từng thời kỳ phát triển. Trên phương châm, nước dưới đất sẽ ưu tiên sử dụng cho các mục đích sinh hoạt. Với những nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp sẽ sử dụng nước mặt. Qua các kết quả tính toán và đánh giá đã chỉ ra, tài nguyên nước trên đảo Trà Bản hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước cho hiện tại và tương lai.

Với những kết quả đạt được, tại đảo Trà Bản, đã đánh giá được chi tiết đặc điểm phân bố, số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt, đây sẽ là những thông tin quý báu giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên đảo.


Newer news items:
Older news items: