Thu12032020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 6 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có 26/59 công trình mực nước dâng, 15/59 công trình mực nước hạ và 18/59 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631020) và giá trị dâng cao nhất là 2,24m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,91m tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Q01001F). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,94m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5  có xu thế dâng, có 22/54 công trình mực nước dâng, 13/54 công trình mực nước hạ và 19/54 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,19m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630030) và giá trị hạ thấp nhất là 1,15m tại TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q21903T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -28,48m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,67m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 7 ở quận 12 tại phường Đông Hưng là -28,48m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây là-23,41m (Q011340) đạt 71,20% và 58,53% mực nước hạ thấp cho phép (-40m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có 21/48 công trình mực nước dâng, 15/48 công trình mực nước hạ và 12/48 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là -0,96m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và giá trị dâng cao nhất là 1,20m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,95m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,53m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng nhẹ so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 6 ở quận 12 tại phường Hiệp Thành là -21,09m (Q017030M1); huyện Nhơn Trạch tại xã Hiệp Phước là -18,95m (Q039340M1) đạt 52,73%, 63,17% mực nước hạ thấp cho phép (-30m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có 23/52 công trình mực nước dâng, 20/52 công trình mực nước hạ và 9/52 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Q606050) và giá trị dâng cao nhất là 1,37m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040040M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,66m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 6 ở quận 12 tại phường Trung Mỹ Tây là -25,66m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh tại xã Lê Minh Xuân là -20,26m (Q808040) đạt 64,15% và 50,65% mực nước hạ thấp cho phép (-40m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế không rõ ràng, có 13/38 công trình mực nước hạ, 11/38 công trình mực nước dâng và 14/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,6m tại Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Q609060) và giá trị dâng cao nhất là 1,14m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -24,65m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,26m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 6 ở huyện Thủ Thừa tại xã Nhị Thành là -24,65m (Q604060); ở huyện Lai Vung tại xã Hòa Long là -16,35m (Q206040M1) đạt 82,17%, 54,5% mực nước hạ thấp cho phép (-30m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: