Sun03072021

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 3 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).
Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 3.
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ là chính, có 48/59 công trình mực nước hạ, 3/59 công trình mực nước dâng và 8/59 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621020) và giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Q631020).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,28m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,71m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ là chính, có 43/53 công trình mực nước hạ, 3/53 công trình mực nước dâng và 7/53 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,24m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -29,92m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,59m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822030M1)  .
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 3 ở quận 12 tại phường Đông Hưng đạt -29,92m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt -24,05m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ là chính so với tháng 2, có 38/48 công trình mực nước hạ, 5/48 công trình mực nước dâng và 5/48 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,12m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621040) và giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622040).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,60m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,94m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 3 ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh tại phường Hiệp Thành đạt -20,80m (Q017030M1); huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai tại xã Hiệp Phước đạt -18,93m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ là chính, có 42/52 công trình mực nước hạ, 2/52 công trình mực nước dâng và 8/52 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,58m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621050) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622050).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,38m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,50m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 3 ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh tại phường Trung Mỹ Tây đạt -25,38m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh tại xã Lê Minh Xuân đạt -19,58m (Q808040); ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp tại xã Hòa Long đạt -15,96m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ là chính, có 31/40 công trình mực nước hạ, 2/40 công trình mực nước dâng và 7/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,12m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060) và giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (Q632060).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -24,10m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,79m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 3 ở huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An tại xã Nhị Thành đạt -24,23m (Q604060); ở huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp tại xã Hòa Long đạt -16,20m (Q206040M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: