Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

 Ngày 07/01/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020.
Tới dự Hội nghị tổng kết có Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốcTrung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các Phòng chức năng; Đoàn trưởng và Phó Đoàn Trưởng các Đoàn trực thuộc Liên đoàn.

tongket_LDMT_1Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua,với sự quyết tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện của Lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có 01 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc tài nguyên nước và 01 nhiệm vụ sửa chữa... góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn đã tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ với giá trị khoảng 24,43 tỷ đồng, nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2019, thu nhập bình quân khoảng 13,73 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên nước bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh sản xuất dịch vụ; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức trong Liên đoàn với giá trị thi công phấn đấu khoảng trên 21 tỉ đồng.

3. Từng bước củng cố, đào tạo nhân lực, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên nước và quản lý của Liên đoàn; đầu tư mua sắm phần mềm chuyên môn phục vụ cho công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên nước nhằm nâng cao vị thế của Liên đoàn; Xuất bản tập san Tài nguyên nước miền Trung số 24 năm 2020.

5. Hoàn thiện ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn, kiện toàn công tác cán bộ với các Phòng, Đoàn, Trung tâm.

6. Tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng vào mục tiêu nhiệm vụ công tác của Liên đoàn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Liên đoàn; kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Liên đoàn (22/11/1975 - 22/11/2020);

7. Thực hiện đầy đủ chế độ trích nộp ngân sách, chấp hành tốt chế độ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế của đơn vị. Tiếp tục thực hiện chương trình nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan du lịch cho CBVC.   

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã chia sẻ, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyên môn và đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao .…

tongket_LDMT_2Ông Nguyễn Văn Thiện - Đoàn phó Đoàn TNN duyên hải miền Trung phát biểu ý kiến

tongket_LDMT_3Ông Đỗ Hồng Lệnh - Đoàn phó, Phụ trách Đoàn TNN Trung Tây Nguyên phát biểu ý kiến
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đạt được trong năm 2019 và mong rằng trong thời gian tới Liên đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.
tongket_LDMT_5Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn cảm ơn sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm và những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của hội nghị:

tongket_LDMT_6Ông Tống Ngọc Thanh thay mặt Lãnh đạo Bộ TNMT tặng cờ Thi đua cho Liên đoàn

tongket_LDMT_8 Ông Nguyễn Quang Huy - Liên đoàn Phó, Phụ trách phát biểu tiếp thu ý kiến Hội nghị

 

tongket_LDMT_7Toàn cảnh Hội nghị


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: