Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Các tiêu chí để lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước trên thế giới

Khi tiến hành lập quy hoạch tài nguyên nước thì điều đầu tiên là cần xác định cụ thể những nguồn nước nào đã, đang và sẽ được sử dụng – đối tượng của quy hoạch tài nguyên nước. Tiếp đến, với mỗi nguồn nước đó cần phải được xác định cụ thể phạm vi về không gian để có thể xem xét và đánh giá toàn diện. Thực tế hiện nay, trong triển khai các quy hoạch tài nguyên nước, cả hai vấn đề trên thường chưa rõ ràng và chưa được quan tâm xem xét, mặc dù đây là những bước đầu tiên, quan trọng của mỗi nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước. Rõ ràng, để chọn lựa được nguồn nước và phạm vi sẽ cần đến các tiêu chí, chỉ số cũng như những chỉ dẫn cần thiết cho ứng dụng thực tế.

Vào tháng 01/1992, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về nước và Môi trường tại Dublin đã đưa ra các nguyên tắc chính hướng đến quản lý tổng hợp tài nguyên nước, những nguyên tắc này sau đó được đưa vào Chương 18 của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED), Chương trình nghị sự 21 (Rio de Janeiro, tháng 6/1992). Những nguyên tắc này bao gồm sự cần thiết có được các thông tin đáng tin cậy cho việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước. Vấn đề này đã được nhấn mạnh lại trong một loạt các hội nghị của Liên Hợp Quốc, chẳng hạn như Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Bền vững (WSSD - Johannesburg,tháng 9/2002 ), phiên thứ 12 và 13 của Ủy ban Phát triển bền vững (CSD - New York,tháng 4/2004 và tháng 4/2005), cũng như các cuộc họp quốc tế gần đây khác như Diễn đàn nước Thế giới Istanbul (tháng 3/2009), Mạng lưới quan trắc, giám sát nguồn nước và các bộ chỉ tiêu giám sát phục vụ lập quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, do đó, ngày càng trở nên cần thiết và phát triển các bộ chỉ tiêu giám sát phục vụ quản lý nguồn nước. Một số nước trên thế giới có những chương trình giám sát, đánh giá với các chỉ tiêu giám sát nguồn nước, có thể kể đến như sau:

1.Tại Mỹ

Mạng lưới các điểm quan trắc và giám sát nguồn nước phục vụ đánh giá tài nguyên nước và cung cấp thông tin giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý để quản lý hiệu quả tài nguyên nước mặt, nước ngầm,...

Việc giám sát nguồn nước bao gồm dòng chảy, chất lượng nước, các hệ sinh thái thủy sinh, các hoạt động khai thác, sử dụng nước và các yếu tố tác động đến nguồn nước thuộc trách nhiệm của cơ quan Điều tra, khảo sát và nghiên cứu Địa lý Hoa Kỳ (United States Geography Surveys - USGS) và cơ quan Bảo vệ Môi trường (Environmental Protection Agency - EPA), USGS chịu trách nhiệm điều tra, khảo sát và nghiên cứu về các lĩnh vực địa lý, địa chất, địa hình, hệ thống thông tin địa lý, khoáng sản, thủy văn, nguồn năng lượng địa nhiệt và thiên tai. Ngoài việc cung cấp số liệu đo đạc thời gian thực và điều kiện hiện trạng về dòng chảy (mực nước, lưu lượng nước, bùn cát, chất lượng nước, tình hình lũ lụt, hạn hán…), USGS còn xây dựng và xuất bản các báo cáo chi tiết về tài nguyên nước hàng năm trên website http://water,usgs,gov/pubs/, EPA chịu trách nhiệm xây dựng và giám sát chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải. Các thông tin chi tiết về môi trường nói chung, chất lượng môi trường nước và tình hình xả nước thải nói riêng được đăng tải trên websitehttp://www,epa,gov/enviro/.

Hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia (National Water Information System - NWIS) của USGS cung cấp các thông tin về nguồn nước, như sau:

5a

Hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia tại Mỹ

2. Tại Anh

Tài nguyên nước được đánh giá phục vụ quản lý và khai thác sử dụng bởi Cục Môi trường Anh, là đơn vị có trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên cả nước. Cục thực hiện việc giám sát các nguồn nước và vùng biển ven bờ qua các hệ thống quan trắc tự động để ứng phó với các tác động tiêu cực như mực nước hạ thấp hay nguồn nước bị ô nhiễm. Việc quản lý lượng nước khai thác, sử dụng được thực hiện thông qua hệ thống cấp phép tài nguyên nước trên toàn quốc.

Cục Môi trường Anh quan trắc, giám sát các nguồn nước để thực hiện điều phối các hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong các tình huống như hạn hán, lũ lụt và suy giảm chất lượng nước (chất lượng nước không đảm bảo mục đích sử dụng). Việc quan trắc, giám sát chế độ thủy văn tại các trạm quan trắc và tập hợp thông tin từ các cơ quan liên quan và các công ty khai thác, sử dụng nước để xây dựng báo cáo hiện trạng nguồn nước hàng tháng. Báo cáo này và thông tin tóm tắt về chế dòng chảy, lượng mưa hàng tuần đều được đưa lên website của Cục Môi trường Anh.http://www.environment-agency.gov.uk/homeandleisure

Hệ thống các trạm quan trắc tự động mực nước sông và biển được đặt dọc các con sông và vùng bờ biển. Số liệu đo đạc thực tế được kết nối trực tiếp với bản đồ GIS trên website của Cục Môi trường Anh.

3. Tại Canada

Canada là quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước. Các nguồn nước đang phải chịu áp lực từ các nguồn thải đô thị, công nghiệp và nông nghiệp. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, các mối đe dọa đến nguồn nước của Canada bao gồm: tăng trưởng dân số, phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và sự khan hiếm nguồn nước ngọt.

Hiện nay, cơ quan Môi trường Canada thực hiện việc quan trắc, giám sát số lượng và chất lượng nước tất cả các sông, hồ và nước ngầm trên toàn quốc. Số liệu quan trắc và thông tin được đăng tải trên website http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=En&n=65EAA3F5-1.

Dữ liệu quan trắc đã góp phần đáp ứng khá nhiều yêu cầu của các đối tượng cộng đồng bao gồm: các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các kỹ sư thiết kế và công chúng nói chung. Trong hệ thống quan trắc có sử dụng mô hình thủy văn để dự báo lũ lụt, khả năng cấp nước, dự báo tác động của chế độ thủy văn đến các hoạt động thủy sản, phát triển kinh tế, sức khỏe cộng đồng.

Hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh được thực hiện bằng các thiết bị quan trắc tự động và lấy mẫu phân tích tại các phòng thí nghiệm. Các nhóm quan trắc bao gồm vật lý, hóa học và sinh học nhằm mục đích:

- Đo đạc các điều kiện và những thay đổi trạng thái tự nhiên của chất lượng nước.

- Xác định các thay đổi chất lượng nước theo không gian và thời gian, các vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

- Xây dựng các hướng dẫn về chất lượng nước, thủy sinh, trầm tích.

- Xác định các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước.


Newer news items:
Older news items: