Mon08022021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2019 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm, 10 năm trước cho toàn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng hạ không rõ ràng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và dâng cao nhất là 0,62m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,22m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh, TP. Hải Phòng (Q.165) và sâu nhất là 10,52m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 1,08m xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.76a) và hạ thấp nhất là 1,48m tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Q.38M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,35m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,54m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 80-84 % giá trị giới hạn cho phép.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: