Mon09212020

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 08 năm 2019 vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Pleistocene (qp) và Pliocenen (n) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902D) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,78m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,97m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00102F).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,54m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 30,24m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,97m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Đông Hưng đạt 30,24m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt 23,67m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế không rõ ràng. Giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031030M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,37m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,82m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Hiệp Thành đạt 21,37m (Q017030M1); Tại Đồng Nai ở huyện Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước đạt 20,68m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,69m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,09m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808040).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,48m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,53m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (22104Z).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Trung Mỹ Tây đạt 25,48m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân đạt 20,19m (Q808040). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,51m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,06m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,74m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,56m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 8 tại Long An ở huyện Thủ Thừa, xã Nhị Thành đạt 23,74m (Q604060). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,77m (Q206040M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: