Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 08 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 23/33 công trình mực nước dâng, 5/33 công trình mực nước hạ và 5/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,91m tại tại xã Hra, huyện Măng Yang, tỉnh Gia Lai (LK12T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,59m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,57m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 8.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 25/26 công trình có mực nước dâng, 0/26 công trình có mực nước hạ và 1/26 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,98m tại P. Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a), giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK64T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,3m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 63/69 công trình có mực nước dâng, 5/69 công trình có mực nước hạ và 1/69 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,63m tại xã Bàu Cạm, huyện Chư Hrông, tỉnh Gia Lai (LK09T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK90T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 124,83m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,1m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 8.

Cảnh báo: Mực nước trong tháng 8 năm 2019 của tầng ở một số nơi đã xuống vượt mức 60% mực nước hạ thấp cho phép và xuống mức thấp nhất hơn so với năm trước như ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7, có 18/22 công trình mực nước dâng, có 3/22 công trình mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,3m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,9m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: