Sat12052020

Last update03:41:21 PM GMT

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024

IMG_6560Bà Vũ Thị Mai Lan - Trao cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở xuất sắcChiều ngày 24/7/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có bà Vũ Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TNMT. Về phía Trung tâm có ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG và toàn thể đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Trung tâm QH&ĐT TNN QG, ông Trịnh Đình Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐT TNN QG, ông Nguyễn Đỗ Lĩnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc.

IMG_6537
Tại Đại hội, ông Trịnh Đình Duyên báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2014:
Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm, nhiệm kỳ 2014 – 2019:
- Trong nhiệm kỳ qua, trong tình hình đất nước ta gặp nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động, đặc biệt là vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống. Song với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên người lao động vẫn đang phát triển cả về số lượng và chất lượng; tin tưởng vào đường lỗi lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần vào xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.
- Tổ chức Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra; hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong giai đoạn mới.
- Những thành tích và kết quả đạt được là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, Đảng ủy Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Trung tâm và tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ đoàn viên trong các tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2014:
- Xây dựng chương trình công tác toàn nhiệm kỳ; hang năm lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế;
- Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn, bắt thông tin để có biện pháp giải quyết những kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
- Tập trung cải tiến công tác chỉ đạo, tang cường kiểm tra cơ sở mà trọng tâm là việc thực hiện chế độ, chính sách và nhiệm vụ của đoàn viên, người lao động.
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức để nắm bắt và triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác công đoàn của đơn vị.
- Chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện thông tin, báo cáo đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Tiếp đó ông Vũ Văn Sơn báo cáo kiểm điểm của BCH khóa I:
- Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia hoạt động trên phạm vi toàn quốc, do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động của tập thể ban chấp hành, từ đó dẫn đến chất lượng của các hoạt động công đoàn chưa được sâu rộng, hiệu quả cao.
- Một só ủy viên ban chấp hành hoạt động kiêm nhiệm, tuy có tinh thần trách nhiện, được đoàn viên, viên chức, người lao động tín nhiệm, song do vị trí công tác, sức ép công việc nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế vì thế ít nhiều ảnh hướng đến chất lượng công tác đoàn.
- Việc xây dựng nghị quyết công đoàn các cấp trong Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và việc triển khai thực hiện nghị quyết công đoàn cấp trên có nơi, có lúc còn hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa I đồng chí Vũ Thị Mai Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã hoàn toàn nhất trí với các bản báo cáo trên, đồng tình với các ý kiến tăng cường giao lưu các hoạt động văn hóa – văn nghệ giữa các công đoàn cơ sở. Cần đổi mới hoạt động để Công đoàn không ngừng lớn mạnh, phối hợp với chính quyền phát huy quyền làm chủ của người lao động. Công đoàn cơ sở cần xây dựng những vấn đề then chốt phối hợp với chính quyền chăm lo quyền lợi của người lao động.
Ban chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt toàn thể đại hội.

IMG_6587
Một số hình ảnh của đại hội:

IMG_6482

IMG_6489

IMG_6518Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

IMG_6597Chia tay một số cán bộ Công đoàn khóa I

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: