Sun03072021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 3.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 1,81m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) và giá trị dâng cao nhất là 0,93m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,83m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T) và sâu nhất là 9,54m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 5,16m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,45m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T) và sâu nhất là 23,15m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 7,17m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,40m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T) và sâu nhất là 125,22m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Cảnh báo: Mực nước trong tháng 3 năm 2019 của tầng ở một số nơi đã xuống vượt mức 50% mực nước hạ thấp cho phép và xuống mức thấp hơn so với năm trước như ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2, có 18/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) và giá trị dâng cao nhất là 0,42m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,32m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T) và sâu nhất là 19,73m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: