Sun01242021

Last update12:29:20 AM GMT

Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

Sáng ngày 19/02/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban ĐTTNN và các đơn vị tham gia đề án: LĐQH&ĐTTNN miền Bắc, TTCL&BVTNN, TT DLTNN, TT KT&CNTNN cùng dự.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của dự án năm 2019 do Trung tâm dữ liệu thực hiện. Cụ thể, Trung tâm tiếp tục tiến hành công tác quan trắc động thái nước dưới đất 12 lỗ khoan tỉnh Kon Tum đến hết tháng 4 năm 2019, 15 lỗ khoan tỉnh Lạng Sơn đến hết tháng 12 năm 2019 và đo tọa độ 3 lỗ khoan VCLS6, VCLS8, VCLS15; tiến hành công tác bơm hút nước thí nghiệm tại 2 lỗ khoan VCLS15, VCLS8 đã được kết cấu xong tại tỉnh Lạng Sơn; tiến hành công tác quan trắc tại 2 lỗ khoan này sau khi kết thúc bơm nước thí nghiệm; tiến hành công tác lấy mẫu trong quan trắc động thái nước dưới đất tại 14 lỗ khoan (VCLS1, VCLS2, VCLS3, VCLS4, VCLS5, VCLS6, VCLS8, VCLS13, VCLS14, VCLS15, VCLS16, VCLS17, VCLS18, VCLS19) tại tỉnh Lạng Sơn.

IMG_9000ông Bùi Văn Toan – Phó Giám đốc Trung tâm DLTNN báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của dự án năm 2019
Đồng thời, tiến hành công tác khoan, địa vật lý lỗ khoan, bơm nước thí nghiệm, phân tích mẫu, đo tọa độ lỗ khoan, quan trắc động thái nước dưới đất trong lỗ khoan tại lỗ khoan VCLS7 vùng Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, địa vật lý, khoan, bơm nước thí nghiệm, phân tích mẫu, trong lỗ khoan tại 3 vùng điều tra Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn tỉnh Bắc Kạn; 5 vùng điều tra Chiềng Xuân, Chiềng Tương, Tô Múa, Mường Lựu, Nậm Ty tỉnh Sơn La.

Tiếp đó, đại diện Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, ông Phan Quang Thức đã báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của dự án năm 2019 do Trung tâm thực hiện. Đơn vị đã tiến hành điều tra khảo sát và đo địa vật lý tại 5 vùng thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Mã Ba, Hồng Sỹ, Nội Thôn, Thượng Thôn, Cải Viên). Trên kết quả Khảo sát và đo địa vật lý, đơn vị đã xác định và chọn 3/5 vùng (Mã Ba, Nội Thôn, Cải Viên) để triển khai thi công năm 2019. Kết quả địa vật lý của 2 vùng Thượng Thôn và Hồng Sỹ ở mức độ xâm thực sâu, chia cắt mạnh, địa hình hiểm trở và không thấy dị thường báo về khả năng có nước ngầm. Tiếp tục tiến hành điều tra khảo sát 10 vùng thuộc Giai đoạn 2 của tỉnh Cao Bằng gồm: vùng Chí Thảo, Hồng Quang, Mai Long, Vũ Nông, Triệu Nguyên, Yên Lạc, Minh Tâm, Đông Khê, Nam Tuấn, Trương Lương. Đơn vị đã chọn ra 2 vùng có nhu cầu cấp thiết về nước sinh hoạt cần đề xuất chuyển sang Giai đoạn 1 là vùng Chí Thảo (huyện Quảng Uyên) và vùng Minh Tâm (huyện Nguyên Bình) để tiến hành triển khai thi công trong năm 2019.

IMG_9004Ông Phan Quang Thức đã báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của dự án năm 2019

Đồng thời tại Yên Bái, đơn vị cũng đã tiến hành khảo sát sơ bộ 4 vùng (Hạnh Sơn, Nậm Có, Động Quan, Khánh Hòa) và đã xác định 3/4 vùng (Hạnh Sơn, Động Quan, Khánh Hòa) để tiến hành triển khai thi công, do 1 vùng Nậm Có đã có Nhà máy thủy điện Nậm Có để phục vụ nước sinh hoạt cho địa phương. Căn cứ vào tình hình khảo sát thực địa và tính cấp thiết của từng vùng, đơn vị đề xuất chọn 10 vùng thực hiện trong năm 2019 bao gồm 5 vùng  thuộc tỉnh Cao Bằng (Vùng Mã Ba, Nội Thôn, Cải Viên, Minh Tâm, Chí Thảo) và 3 vùng thuộc tỉnh Yên Bái (vùng Hạnh Sơn, Động Quan, Khánh Hòa) và 2 vùng thuộc tỉnh Thái Nguyên triển khai tiếp tục của năm 2018 (2 lỗ khoan thuộc 2 vùng Sảng Mộc và Vũ Chấn).

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2019 của các đơn vị, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG thống nhất kế hoạch thực hiện dự án của các đơn vị. Tuy nhiên, cần xây dựng kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: